Zeeuws Energieakkoord

In opdracht van Economische Impuls Zeeland, vervult Carola Helmendach samen met de Regiocoördinator van de Zeeuwse gemeenten de trekkersrol voor het Zeeuws Energieakkoord voor de particuliere woningbouw.

In februari 2017 hebben 30 partijen (overheden, bedrijven, organisaties) het akkoord ondertekend en toegezegd te gaan werken aan het Nul op de Meter krijgen van de particuliere woningvoorraad in 2045. In meerdere werkgroepen wordt nu gewerkt om de komende jaren concrete stappen in die richting te zetten. Samen met brancheorganisaties, zoals Bouwend Zeeland en Uneto-VNI, wordt er aan gewerkt om bedrijven met Nul op de Meter concepten ervaring op te laten doen. Hiervoor worden excursies en workshops opgezet die voor de leden toegankelijk zijn. Ook met toeleveranciers en producenten van bouwmaterialen wordt gewerkt aan slimme oplossingen.

Terug naar de Homepage