Projecten Circulair bouwen
Projectmanagement
Projecten Circulair bouwen
Projectmanagement

Projectbureau Zeeland

Projectbureau Zeeland is in 2007 opgericht door Carola Helmendach. Het bureau is gespecialiseerd in ontwikkeling en begeleiding van duurzame innovaties. Het Projectbureau werkt voor Zeeuwse MKB-ers en overheden. De expertise ligt met name op het ontwikkelen van duurzame concepten, het vinden van geschikte partners en het in de praktijk brengen van het idee. Op die manier zijn er veel nieuwe samenwerkingen aangegaan en nieuwe concepten succesvol geïntroduceerd. Ook ondersteunt Projectbureau Zeeland bij het vinden van financiering en subsidies.

Voortvarend
Succesvol
Netwerk
Resultaatgericht

Lopende projecten

Hier een overzicht van lopende projecten.

Circulair en energiezuinig bouwen

Voor verschillende opdrachtgevers werkt het Projectbureau aan het ontwikkelen van circulaire bouwconcepten. In een internationaal project wordt een Zeeuwse partner ondersteund bij het ontwikkelen van het circulaire concept en het voldoen aan de regels van de Europese subsidie. Energiezuinig bouwen wordt eveneens een steeds belangrijker thema, dat in veel aspecten van de werkzaamheden van het Projectbureau terug komt. De omschakeling […]

Lees meer

Circulair bouwen

In opdracht van Economische Impuls Zeeland, is er een handvol projecten opgezet op het gebied van circulair bouwen. Samen met uiteenlopende opdrachtgevers, o.a. uit de recreatiesector en de gezondheidszorg, is in bouwteamverband gewerkt aan een circulaire bouwconcepten.

Lees meer

Meatless

In opdracht van Meatless BV voert Projectbureau Zeeland de coördinatie van een internationaal onderzoek- en ontwikkelproject, dat in 2017 van start is gegaan. In dit project wordt met een Zuid-Europese partner gewerkt aan een revolutionair vleesconcept. Voor dit initiatief heeft Projectbureau Zeeland Eurostarssubsidie aangevraagd en gekregen. Het project loopt in 2020 af. Carola Helmendach werkt sinds 2009 voor Meatless. Het […]

Lees meer

Achtergrond

Carola Helmendach heeft zich de afgelopen jaren volledig gericht op duurzaamheid. Alle projecten die zij begeleidt zijn gericht op het implementeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en het behalen van (kosten)voordelen daarmee. De afgelopen decennia waren het vooral de voorlopers die zij hierin begeleidde, maar langzaam maar zeker wordt deze groep steeds diverser. Carola Helmendach heeft een uitgebreid netwerk in het (Zeeuwse) MKB en slaagt er steeds in de juiste partijen aan elkaar te koppelen en de financiering rond te krijgen. Ze is doelgericht en vasthoudend, en zorgt er zo voor dat de plannen daadwerkelijk van de grond komen.